Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Vánoční čas

v naší vsi…..

V Kornaticích jakmile se přiblíží vánoční čas, je to vidět i na vesnici. Na návsi stojí vyzdobený vánoční stromeček.

Všude na nás dýchá ta pravá předvánoční atmosféra a s ní přichází již po několik let tolik oblíbené „Zpívání koled“ na sále KD. Sál je vždy krásně nazdoben smrkovými větvemi, na oknech a po zdech visí sněhové vločky vystříhané z papíru, na stolech je výzdoba tvořena z hořících svíček, doplněna jablky a ubrousky s vánočními motivy! K tomu patří i vánoční prodejní výstavy, kde si návštěvníci mohou zakoupit rukodělné výrobky, svícny, věnce a drobné vánoční dárky. Na jevišti, je vytvořen betlém s jesličkami a zvířátky. Do tradičních kostýmů Josefa s Marií, tří králů, pastýře, andělů a dalších postav, jsou ustrojeny děti z pěveckého Kornatického sboru který zazpívá pásmo koled. Po vystoupení dětského sboru si spolu se skupinou Old Sklerotik Boys všichni přítomní zazpívají několik nejznámějších vánočních koled. Tuto oblíbenou akci navštěvuje stále více lidí, kteří si chtějí nejen navodit vánoční atmosféru, ale i se setkat se spoustou přátel a popřát si tak šťastné a veselé Vánoce.

betlém

Ještě jedna tradice se zde uchytila. Již několik let, se místní obyvatelé scházejí na Štědrý den po obědě u vánočního stromečku na návsi. Je zde pro všechny připravené svařené víno a kdo chce, může si odnést betlémské světlo, které je přivezeno z Plzeňského kostela. Je vyhodnocena soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu. Tu děti sami vyrobí a do štědrého dne pověsí na vánoční obecní stromek na návsi. Starosta obce obdaruje vítěze a ostatní zúčastněné děti drobnými dárky. Nakonec si všichni za doprovodu varhan zazpívají koledy u vánočního stromku a popřejí si šťastné a veselé Vánoce.

vánoční čas

Štědrý večer je nejkrásnějším svátkem roku a při té příležitosti se dodržují různé tradice…..

Zde v Kornaticích se dodržoval jeden zvyk a v r. 2004 se znovu obnovil.

Na štědrý večer se rozléhají vsí tóny pozounu, tak jak je znala generace našich předků a slova nalezená ve staré kronice:

„Já vám přeju šťastný a veselý svátky, abyste je ve zdraví užili
s menšíma hříchy a většíma radostma se jiných dočkali.“