Obec Kornatice
ObecKornatice

Suvenýry

Pohlednice Kornatice 2016

Pohlednice Kornatice 2016

kornatický maspust

Pohlednice Kornatice 2010

pohlednice kornatic

Kniha o obci a okolí

"Brožurku je možno zakoupit na Obecním úřadě v Kornaticích, v krámku nebo při Slavnostech léta u pokladen."

Kniha o obci a okolí

Předkládám vám pestrou mozaiku, vytvořenou z různých písemností a vyprávění, shromážděných při přípravě a vytváření znaku naší obce. Jejich důvěryhodnost je různá a proto si ani tato publikace nečiní nárok na absolutní přesnost. Objevují se v ní i odhady a různé nástiny období, z kterých nejsou známa fakta žádná či si navzájem protiřečí. Předpokládám však, že jejich pravděpodobnost je vysoká, neboť vychází ze známých historických událostí příslušného období, i když tato jsou zde z hlediska prostoru zjednodušena a samozřejmě tak nutně obsahují i můj pohled a názor.

Široký záběr následujících kapitol však snad každému umožní, aby si vytvořil vlastní, poměrně ucelený obrázek o historii i současnosti tohoto kraje a lépe poznal i vlivy, které je formovaly. Doufám, že bude zajímavým čtením pro různé skupiny čtenářů, počínaje náhodnými příchozími až třeba pro místní starousedlíky, právě pro svoji pestrost, zasahující do oblastí archeologie, historie, geologie, heraldiky a vůbec různých přírodních a společenských oborů. Může tak posloužit třeba jako turistický průvodce pro naše hosty či napomoci utužení sounáležitosti místních, důvody k hrdosti na jejich kraj a obec.

Doufám také, že v následujících řádcích naleznete odpověď alespoň na některé otázky, které se vynoří ve vašich hlavách při procházce tajemnými lesy, obklopujícící jako podkova naši vesničku. Napadnou vás však mnohé další a odpověď na ně nikdo nezná. Sami pak budete moci popustit uzdu své fantazi nebo zahájit vlastní pátrání.. Naše putování zahájíme vzpomínkou na život a dílo Františka Xavera France, jehož zásluhou byl proveden první a zatím poslední archeologický průzkum okolí Kornatic a jehož práce doznala ocenění alespoň v naučné stezce jeho jména, která prochází povodím Kornatického potoka. V dalších kapitolách se podíváme, co je známo o prehistorických a starověkých počátcích zdejšího osídlení a pak se spolu vrátíme do školních lavic a připomeneme si mnohé dějinné události středověku v souvislostech celého kraje a můžeme pak posuzovat jejich vliv na místní dění. Poté přejdeme k různým místům v okolí Kornatic a ze sporých údajů se pokusíme alespoň trochu poodkrýt jejich tajemství. Velká většina těchto míst je přístupná právě po naučné stezce o které bude rovněž řeč. V jiných kapitolách si povíme něco málo o heraldice, o znacích a erbech souvisejících s Kornaticemi, stručně načrtneme další vývoj naší obce, několik kapitol věnujeme nejzajímavějším úryvkům ze starých listin, kronik a vyprávění pamětníků včetně ukázek jazyka těch dob a také si povíme něco o přírodních zajímavostech.

Přeji vám prožití příjemných chvílí, věnované této drobné práci o Kornaticích a jejich okolí.

Vladislav Strejc, leden 2000