Obec Kornatice
ObecKornatice

Pronájem tenisových kurtů

Areál tenisových kurtů obsahuje dva kurty pro tenis nebo s variabilním vyznačením čar pro nohejbal a tréninkovou zeď pro tenis. Areál je oplocen bez umělého osvětlení. Povrch je antukový, k dispozici jsou dvě odběrná místa pro kropení. Opravy povrchu si hráči provádí sami podle provozního řádu. Správcem kurtu je p. Jindřich Šustr, Kornatice 66, tel. 602 287 783 , který vydává klíče od vchodu, registruje hráče a vybírá poplatky.

Otvírací doba:

  • květen - září.9:00 - 20:00
  • červen - srpen: 9:00 - 21:00

kurty

Výběr z provozního řádu:

Hrát může pouze osoba, která:

1) Zaplatila poplatek správci, vlastní permanentku (vlastní či rodinnou) nebo se na způsobu zaplacení poplatku
dohodla se správcem.

2) Má rezervaci na daný den a hodinu (není-li v tu dobu hřiště volné).

Podmínky pro rezervaci:

1) Rezervace se provádí do sešitu v areálu hřiště.

2) Maximálně si lze rezervovat hrací dobu

a) 4 hodiny 2 dny předem (jen jedno hřiště)
b) 2 hodiny 2 dny předem (obě hřiště)
c) dobu delší pouze se svolením správce

3) V případě že rezervaci nedodržíte, odhlaste se co nejdříve.

4) Nedostavíte-li se do 10 minut po započetí každé hodiny rezervace, považuje se kurt za volný a rezervace je o hodinu krácena.

5) V sešitě rezervací jsou uvedeny pevné rezervace pro tréninky Sportovního klubu.

Poplatky:

100,- za 1 osobu a 1 hodinu. 15 minut zdarma na kropení a úklid.

Permanentky

100,- za 1 osobu a 1 sezonu pro hráče s trvalým pobytem v obci.

500,- za 1 osobu a 1 sezonu pro ostatní hráče.

1000,- za celou rodinu a 1 sezonu pro ostatní hráče.

800,- za celodenní pronájem celého areálu.