Obec Kornatice
ObecKornatice

Erb vlad. z Kornatic

erb

Erb vladyků z Kornatic se postupně vyvíjel. Jan v roce 1418 měl "štít shora polovičný ( vodorovně dělený), ale korbel nad helmou". Tady se poprvé setkáváme s heraldickou figurou korbel. Zde je ještě pouze jako klenot na rytířské helmici nad vlastním znakem, ale již roku 1419 týž Jan ho má přímo na štítě. Roku 1437 rovněž, ale znak je ještě navíc zdobený dvěma kytami. Znak na pečetích Přecha z Kornatic (1449,1453) je rovněž korbel, který je současně jako klenot nad helmicí.

Je asi na místě připomenout, že heraldická figura korbel, má s dnešním "pivním", společného pouze předka. Je to starý název pro náboj loukoťového vozového kola, připomínající vypouklý sloupek. Od stejného tvaru pak byl soudkovitý obrys připodobněn i v oné nádobě. Kreslil se se dvěma špicemi (paprsky) a příslušnou částí obvodu kola (loukotí).

Tato figura se začíná objevovat na plzeňsku někdy od XV. století a odtud se rozšířila dále. Kromě české heraldiky se vyskytuje pouze v heraldice polské. Podle A.Sedláčka byli vladykové (podle plzeňského kronikáře ze začátku XVII.století rytíři) z Kornatic jednou ze dvou větví Rousů z Čemin (?). Podle erbu však byli příbuzní i s rodem z Nestajova ( 4 km severozápadně), který později přesídlil do středovýchodních Čech a založil rod Chuchelských a Žehušických z Nestajova, a s mnoha dalšími.