Obec Kornatice
ObecKornatice

Historie obce

Předmluva k historii

lopata 2

Na kraji rozsáhlého šťáhlavského polesí, sevřena ze tří stran hlubokými lesy, leží malá obec Kornatice. Je to obec zvláštního charakteru, kde se lidé těžce probíjeli životem, odkázáni ve své výživě na dary blízkého lesa a na panský dvůr, který jako nenasytný drak pohlcoval téměř všechnu půdu obce. Její drobné chalupy a nepříliš úrodná pole jako by lákaly k zahledění do minulosti, k zachycení prchavého života dávno minulých generací. I mohutný les který ji jako podkova obklopuje, skrývá přečetná tajemství, která dosud čekají na svá objevení. Podrobnosti o okolním středověkém osídlení a jeho pozůstatcích jsou uvedeny v kapitole Turistika. Zde si připomeňme jen stručný souhrn.

Již nikdy se nedozvíme, jak dlouho je osídleno místo dnešní obce a jací lidé zde žili či procházeli. Až do dnešních dnů byla známa pouze jedna teorie o vzniku názvu obce a to od Dr.Antonína Profouse z tvaru Konratice, což je ves lidí Konrádových. S velkým překvapením jsem čirou náhodou objevil na Internetu přetištěný článek Jiřího Svobody, kde se hovoří o významu keltského slova corno či korno jako výrůstek, růžek a odtud odvozeno i roh, ohyb či zátočina například vodního toku a pod. Za místní názvy z tohoto slova odvezená jsou uvedeny Korňa a Kornica v okrese Čadca, Kornice u Litomyšle, Korno u Berouna a rovněž i naše Kornatice.

Samozřejmě nikdo nemůže zaručit správnost ani tohoto výkladu, ovšem v jeho prospěch hovoří to, že obcí skutečně protéká Kornatický potok ve tvaru písmene S a v okolí se vyskytuje mnoho mohylových polí, z nichž byly vyzvednuty nálezy potvrzující poměrně husté starověké keltské osídlení. Je tedy opravdu možné, že místo bylo pojmenováno již v předslovanských dobách a snad i osídleno. Skutečnost nám již navždy zůstane ukryta, ovšem není vyloučeno, že místo dnešních Kornatic může být osídleno po mnohem delší dobu, než se dosud předpokládalo. V tehdejší době, bez rozšířené znalosti písma by muselo být toto jméno předáváno pouze ústně a bylo tak činěno zajisté pouze pokud to mělo nějaký smysl pro lidi tady nebo v blízkém okolí žijící. Možná že slova ve zdůvodnění návrhu znaku obce Kornatice: "Do paty štítu navrhujeme vlnité břevno, řeku, ze stříbrného kovu. Tato figura připomíná Kornatický potok, který v několika ramenech protéká přímo obcí a významně tak ovlivňoval život obyvatel ...." byla přímo prorocká.

Podklady následujícího stručného průřezu historií byly čerpány ze studie PhDr. Bělohlávka s názvem Kornatice - kus vesnické historie, ze zápisků p. Josefa Šmolíka čp. 32 a z obecních kronik, vedených od roku 1921, nyní uložených v okresním archivu v Rokycanech. Vypracoval ji Vladislav Strejc st. u příležitosti setkání rodáků při oslavách 630 let první písemné zmínky o Kornaticích.