Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Povídání po obci

Medvědář (dovolení u starosty obce)

Velevážený pane starosto obce Kornatice, naši bratři a kamarádi Vás vzkazujou pozdravovati abyste nám dovolil do vaší vsi vstoupiti, abychom si mohli na sud neb dva vykoledovati, neboť kdyby se Vám trefilo okolo našeho hostince jíti, bysme Vám mohli dát také připíti. Co do huby dostanem to sníme, co přes hubu dostanem to si necháme. Tak Vás o laskavé svolení žádáme.

Starosta

Svolení vám uděluji a toto vám nakazuji. Nesmíte krást ani škody dělati nebo je budete platiti. Jen po svolení do dvora vstoupiti a slušně se chovati. Sic jeden ručí za všechny a všichni za jednoho. K pohoštění u nás vás tímto všechny zvu, aby na cestu jste se mohli posilniti a obchůzku řádně vykonati.

Medvědář

Za svolení a pohoštění Vám děkujeme a Vaší rady se držeti budeme.

Všichni po pohoštění odcházejí na konec vsi za doprovodu muziky.

Dovolení u každého stavení:

Medvědář (dovolení u každého stavení)

Pane hospodáři (hospodyně), jdu se zeptati zda na koledu můžem přijíti a Vaší rodinu vytancovati.

Po svolení mávne na masky a za hraní muziky vejdou do dvora.

Medvědář

Masopust se krátí, můžete nám dáti kůsek slaniny, kůsek klobáse co se třikrát opáše. A do toho našeho měchu nasypte nám trochu stříbrného plechu.

Laufr – strakatý

si dojde pro hospodyni, zavelí „muziko hrej“ a vytancuje ji a ostatní vytancují zbytek rodiny.

Po občerstvení zahraje muzika – tancuje se.

Rychtář (zavelí odchod a poděkuje)

Pane hospodáři (hospodyně), za koledu Vám děkujeme, pohodu a štěstí pro všechny vinšujeme, ať se vám tu dobře daří, ať jste zdraví mladí – staří. A jak se patří do hospody na večer vás všechny na hostinu a vytancovat zvem.

Maškary odcházejí k dalšímu stavení za doprovodu muziky.