Obec Kornatice
ObecKornatice

Kovošrot Štix

Kovošrot - vykupujeme železný šrot. Vykoupíme kovový šrot, kovový odpad, železo, barevné kovy (měď, hliník, zinek, slitiny, mosaz, bronz, litina), likvidujeme ocelové konstrukce. Prodej: hutní materiál - plechy, traverzy, profily, kari sítě.

Otevírací hodiny

  • Pondělí - Pátek:08:00 - 16:00
  • Sobota: 08:00 - 12:00
  • Neděle: zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Litohlavská, 337 01 Rokycany-Plzeňské Předměstí

Mobil: +420 602 141 410

Provozní doba sběrného dvora Rokycany – Jiráskova ul.:

  • Pondělí - Pátek: 09:00 - 16:30
  • Sobota: 09:00 - 11:30

(Změna od 16. 7. 2012)

Provozní doba sběrného dvora Rokycany – Němčičky:
  • Pondělí - Středa: 08:00 - 11:00
  • Úterý, čtvrtek, pátek: 14:00 - 17:00
  • Sobota: 09:00 - 12:00
Provozní doba skládky Rokycany – Němčičky (zařízení firmy Rumpold-R Rokycany s.r.o.):
  • Pondělí - Pátek: 06:00 - 18:00
  • Sobota: 06:00 - 14:00

V neděli a ve státní svátky je zavřeno na sběrných dvorech i na skládce odpadů Rokycany - Němčičky.

Ve sběrných dvorech lze v jejich provozní době odkládat odpady z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti. Výjimkou je odevzdání zpětně odebíraných použitých výrobků (např. použitá elektrozařízení, elektrické baterie a akumulátory, oleje..), které zde může odevzdávat kdokoliv bez ohledu na trvalé bydliště – tedy i občané jiných obcí a podnikatelé.

Občané Rokycan mohou (po předložení dokladu o trvalém bydlišti) na obou sběrných dvorech ukládat odděleně do příslušných shromažďovacích prostředků např:
- objemný odpad (odpad, který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů nádob na směsný komunální odpad – nábytek, podlahové krytiny),
- papír, sklo, plasty a nápojové kartony (každá komodita je shromažďována samostatně do zvláštního velkokapacitního kontejneru),
- staré chemikálie,
- nádoby se zbytky barev, ředidel,
- kyseliny a zásady,
- staré léky, teploměry,
- pneumatiky,
- použitý textil (předávejte v plastových taškách nebo v pytlích),
- staré televizory, chladničky a další použitá elektrozařízení,
- bioodpad ze zahrad (trávu, listí a zvlášť větve),
- další odpady dle provozních řádů.

Výše uvedené odpady je vhodné před předáním do sběrného dvora roztřídit, aby se urychlilo odbavení. Kartonové krabice požadujeme rozložit nebo rozřezat na menší části.

Služby spojené s provozem sběrných dvorů, včetně využití nebo likvidace odevzdaných odpadů, jsou za občany Rokycan hrazeny městem.
Do sběrného dvora Rokycany – Němčičky lze navíc předávat nebezpečné stavební odpady (např. dehtovou lepenku, střešní krytinu s obsahem azbestu), přičemž likvidaci těchto odpadů hradí občan, který je do sběrného dvora předává.

Stavební odpady (např. stavební suťě, zeminu a kamení) mohou občané Rokycan odevzdávat na své náklady například do recyklačního střediska firmy AZS 98 s.r.o. ve Šťáhlavské ul. (vjezd mezi vojenským muzeem a skládkou vlevo) nebo na skládku odpadů Rokycany – Němčičky.
Informace o konkrétních druzích odpadů, které lze ve sběrných dvorech odevzdat, poskytne pracovnice firmy Rumpold-R Rokycany, pí Klučková (tel. 371 724 788 nebo 371 722 206), případně Bc. Hůza, pracovník MěÚ Rokycany (tel. 371 706 129,
e-mail: josef.huza@rokycany.cz ).

Pro občany