Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2013

Rozpočet obce Kornatice na rok 2013

 • Výdaje CELKEM 1.947.210,-
 • Příjmy CELKEM 2.055.210,-

Přebytek ve výši 108.000,- bude použit na splátky úvěrů minulých let

Výdaje 2013

 • Pitná voda 40.000,-
 • Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1.000,-
 • Sběr a svoz komunálních odpadů 100.000,-
 • Sběr a svoz ostatních odpadu-separovaný odpad 13.800,-
 • Podpora ostat.reprodukč.činností-les 85.000,-
 • Silnice 24.000,-
 • Provoz veřejné silniční dopravy 6.520,-
 • Ostatní záležitosti dopravy 20.000,-
 • Vnitřní obchod 7.000,-
 • Činnosti knihovnické 11.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury 12.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře 486.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 44.500,-
 • Využití volného času dětí a mládeže 3.000,-
 • PO-dobrovolná část 32.000,-
 • Zastupitelstva obcí 131.000,-
 • Činnost místní správy 289.650,-
 • Veřejné osvětlení 70.000,-
 • Pohřebnictví 4.500,-
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 208.500,-
 • Výstavba a údržba místních inž.sítí 22.490,-
 • Územní rozvoj 1.970,-
 • Finanční vypořádání minulých let 11.190,-
 • Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10.000,-
 • Ostatní činnosti jinak nespecifikované 312.090,-

Příjmy 2013

 • Daňové příjmy 1.589.350,-
 • Místní poplatky 104.500,-
 • Pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků 115.260,-
 • Příjmy ze služeb 185.000,-
 • Příjmy z úroků na bankovních účtech 1.000,-
 • Dotace na výkon státní správy 60.100,-
 • FINANCOVÁNÍ -108.000,-
 • SPLÁTKA ÚVĚRU -108.000,
 • VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ 2.055.210,-