Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2011

Rozpočet obce Kornatice na rok 2011

 • Výdaje CELKEM 1.716.800,-
 • Příjmy CELKEM 1.850.000,-

Přebytek ve výši 133.200,- bude použit na splátky úvěrů minulých let

Výdaje 2011

 • Pitná voda 18.000,-
 • Odvád.a čištění odpad.vod a naklád.s kaly 9.000,-
 • Sběr a svoz komunálních odpadů 128.400,-
 • Podpora ostat.reprodukč.činností-les 90.000,-
 • Silnice 55.000,-
 • Provoz veřejné silniční dopravy 2.960,-
 • Vnitřní obchod 3.000,-
 • Základní školy-úhrada neinvest.výdajů 87.880,-
 • Školní stravování-úhrada neinvest.výdajů 17.600,-
 • Činnosti knihovnické 6.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury 6.000,-
 • Rozhlas a televize 25.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře 42.000,-
 • Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 36.000,-
 • Ostatní tělovýchovná činost 15.000,--
 • Využití volného času dětí a mládeže 1.000,-
 • PO-dobrovolná část 35.000,-
 • Zastupitelstva obcí 186.000,-
 • Činnost místní správy 232.610,-
 • Veřejné osvětlení 70.000,-
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24.000,-
 • Výstavba a údržba místních inž.sítí 17.000,-
 • Územní plánování 5.000,-
 • Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 45.000,-
 • Ostatní činnosti jinak nespecifikované >559.350,-

Příjmy 2011

 • Daňové příjmy 1.716.800,-
 • Místní poplatky 92.200,-
 • Pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků 109.000,-
 • Příjmy ze služeb 250.000,-
 • Příjmy z úroků na bankovních účtech 4.000,-
 • Dotace na výkon státní správy 79.800,-
 • FINANCOVÁNÍ 133.200,-
 • SPLÁTKA ÚVĚRU 133.200,
 • VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ 1.850.000,-