Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2008

Rozpočet obce Kornatice na rok 2008

Výdaje hlavních kapitol

 • Vodní a lesní hospodářství, ŽP 110.000,-
 • Vnitřní obchod a služby 5.000,-
 • Silnice 102.000,-
 • Pitná voda 25.000,-
 • Školství 105.000,-
 • Knihovna 6.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře 238.000,-
 • Veřejné osvětlení 56.000,-
 • Inženýrské sítě 20.000,-
 • Sběr a odvoz kom.odpadů 82.500,-
 • Vzhled obce, zeleň 20.000,-
 • Požární ochrana 23.000,-
 • Zastupitelstvo 90.000,-
 • Místní správa 347.500,-
 • Výdaje fin.operace 45.000,-
 • Rezerva nespecifikovaná 21.280,-
 • Splátky úvěrů 184.000,-
 • Výdaje CELKEM 1.480.800,-

Příjmy hlavních kapitol

 • Daň z příjmu FO záv.činnost 180.000,-
 • Daň z příjmu OSVČ 50.000,-
 • Daň z příjmu FO kap.příjmy 10.000,-
 • Daň z příjmu PO 260.000,-
 • DPH 430.000,-
 • Poplatek ze psů 800,-
 • Příjmy z daně z nemovitostí 93.000,-
 • Dotace neinvestiční 7.200,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 200.000,-
 • Vnitřní služby 12.000,-
 • Pitná voda 30.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře 52.000,-
 • Bytové hospodářství 52.800,-
 • Komunální odpad 62.000,-
 • Činnost místní správy 40.000,-
 • Úroky 1.000,-
 • Příjmy CELKEM 1.480.800,-