Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2007

Rozpočet obce Kornatice na rok 2007

Výdaje hlavních kapitol 2007

 • Vodní a lesní hospodářství, ŽP 50.000,-
 • Sběr a odvoz kom.odpadů 59.000,-
 • Školství 58.000,-
 • Kultura 33.000,-
 • Požární ochrana 11.000,-
 • Zastupitelstvo 68.200,-
 • Místní správa 223.000,-
 • Bytové hospodářství 50.000,-
 • Veřejné osvětlení 32.000,-
 • Inženýrské sítě 250.000,-
 • Silnice 2.000,-
 • Knihovna 3.000,-
 • Vzhled obce, zeleň 12.000,-
 • Vnitřní obch., služby 2.000,-
 • Úroky 52.000,-
 • Výdaje CELKEM 905.200,-

Příjmy 2007

 • Daňové příjmy 552,540,-
 • Příjmy z daně z nemovitostí 58.000,-
 • Poplatek ze psů 780,-
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí 12.000,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 100.000,-
 • Místní správa 292.000,-
 • Poskytování služeb 50.000,-
 • Kultura 32.000,-
 • Poplatek za sběr kom.odpadů 54.500,-
 • Nájemné 52.800,-
 • Prodej pozemků 525.000,-
 • Služby a dary 40.000,-
 • Z úroků 500,-
 • Příjmy CELKEM 1.478.120,-