Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2005

Rozpočet obce Kornatice na rok 2005

Výdaje hlavních kapitol 2005

 • Vodní a lesní hospodářství, ŽP 20.000,-
 • Sběr a odvoz kom.odpadů 48.890,-
 • Školství 40.000,-
 • Kultura 13.140,-
 • Požární ochrana 9.000,-
 • Zastupitelstvo 60.150,-
 • Místní správa 302.170,-
 • Bytové hospodářství 266.000,-
 • Veřejné osvětlení 22.260,-
 • Inženýrské sítě 517.590,-
 • Výdaje CELKEM 1.320.000,-
 • Příjmy 2005 Daňové příjmy 458.030,-
 • Příjmy z daně z nemovitostí 71.940,-
 • Poplatek ze psů 930,-
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí 12.000,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 100.000,-
 • Místní správa 292.000,-
 • Poskytování služeb 2.000,-
 • Kultura 27.000,-
 • Poplatek za sběr kom.odpadů 45.000,-
 • Dotace 305.810,-
 • Ostatní 6.290,-
 • Příjmy CELKEM 1.321.000,-