Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2003

Rozpočet obce Kornatice na rok 2003

Výdaje 2003

 • Vodní a lesní hospodářství, ŽP 326.000,-
 • Doprava 1.000,-
 • Školství 61.000,-
 • Kultura 5.000,-
 • Vnitřní správa 203.000,-
 • Místní hospodářství 398.500,-
 • Výstavba 248.000,-
 • Všeob. pokladní správa 91.000,-
 • Výdaje CELKEM 1.333.500,-

Příjmy 2003

 • Příjmy z daní fyz.osob 281.400,-
 • Příjmy z daní sam.výd.osob 45.000,-
 • Příjmy z daní práv.osob 115.500,-
 • Příjmy z daně z nemovitostí 90.000,-
 • Poplatek ze psů 1.000,-
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí 24.500,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 188.000,-
 • Příjmy z úroků 1.000,-
 • Neinvestiční dary 10.000,-
 • Převod z vlastních zdrojů 117.200,-
 • Příspěvek na bytovou výstavbu 190.000,-
 • Příspěvek z fondu obnovy venkova 72.000,-
 • Příspěvek na odstraňování následků povodní 197.000,-
 • Příjmy CELKEM 1.333.500,-