Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2001

Rozpočet obce Kornatice na rok 2001

Výdaje 2001

 • Požární ochrana 8.000,-
 • Zastupitelské orgány 75.000,-
 • Místní správa 19.000,-
 • Veřejné osvětlení 23.000,-
 • Péče o vzhled obce 8.000,-
 • Bytové hospodářství 580.000,-
 • Odvoz komunálního odpadu 15.000,-
 • Lesní pěstební činnost 10.000,-
 • Údržba komunikací 1.000,-
 • Činnost knihovnická 7.000,-
 • Předškolní a školní zařízení 21.000,-

Příjmy 2001

 • Daň z příj. fyzic. osob ze záv. činnosti 90.000,-
 • Daň z příj. fyzic. osob ze sam. výděl. činnosti 30.000,-
 • Daň z příj. právnických osob 157.000,-
 • Daň z nemovitostí 100.000,-
 • Poplatek ze psů 1.000,-
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí 30.000,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 150.000,-
 • Příjmy z úroků 2.000,-
 • Převod zůstatku z rez.fondů 207.000,-