Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2000

Rozpočet obce Kornatice na rok 2000

Výdaje 2000

 • Požární ochrana 10.000,-
 • Činnost zastupitelstva 75.000,-
 • Místní správa 25.000,-
 • Tělovýchovná činnost 200.000,-
 • Veřejné osvětlení 27.000,-
 • Péče o vzhled obce 20.000,-
 • Bytové hospodářství 400.000,-
 • Odvoz komunálního odpadu 21.000,-
 • Lesní pěstební činnost 41.000,-
 • Údržba komunikací 7.000,-
 • Činnost knihovnická 5.000,-
 • Záležitosti kultůry 77.000,-
 • Místní památky 22.000,-
 • Předškolní a školní zařízení 10.000,-

Příjmy 2000

 • Daň z příj. fyzic. osob ze záv. činnosti 70.000,-
 • Daň z příj. fyzic. osob ze sam. výděl. činnosti 60.000,-
 • Daň z příj. právnických osob 100.000,-
 • Daň z nemovitostí 80.000,-
 • Poplatek ze psů 1.000,-
 • Příjmy z pronájmu nemovitostí 30.000,-
 • Příjmy z lesního hospodářství 25.000,-
 • Příjmy z úroků 4.000,-
 • Převod zůstatku z minulého roku 578.000,-