Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Slavnostní uvítání nových občánků 2012

Na den 24.3.2012 v sobotu od 15 hodin bylo do sálu KD v Kornaticích pozváno 9 dětí i s rodiči k slavnostnímu uvítání nových občánků do naší obce.

Slavnost zahájili písničkou Kornatické děti. Následovalo přivítání všech přítomných a představení dětí a rodičů starostovi obce Jindřichu Šustrovi, členkou zastupitelstva A. Šustrovou. Starosta uvítal nové občánky Kornatic, popřál hodně šťastných chvilek všem rodinám jako odměnu za starost, péči a výchovu dětí v podobě dětské lásky, úsměvů a radosti. Poděkoval jim za to, že se obec tak hojně rozrůstá a popřál dětem a jejich rodinám, aby se jim dobře a bezstarostně v naší obci žilo.

Následoval slavnostní zápis do kroniky obce, převzetí pamětních listů, kytiček a dárků pro děti.

Posezení pokračovalo pásmem písniček a říkanek, které s dětmi připravila Olga Fritscherová.

Po skončení slavnosti starosta obce poděkoval přítomným za účast a pozval všechny na malé pohoštění.

vítání občánků

Přivítané děti – foto od leva : Oldřich Jedlička, Michal Přinda, Alex Rojík, Tadeáš Čech, Jan Lev, Eliška Stehlíková, Adam Krátký.

 

Zápis do kroniky

Obecní úřad v Kornaticích

Zápis do kroniky

u příležitosti

Vítání občánků

Čech Tadeáš                                                                         
Přinda Michal
Houdková Barbora
Rojík Alex
Jedlička Oldřich
Soukup Matěj
Krátký Adam
Stehlíková Eliška
Lev Jan

Jaromír Čech                                   V Kornaticích                         Jindřich Šustr

místostarosta                               24.března 2012                          starosta