Obec Kornatice
ObecKornatice

Sbor dobrovolných hasičů Kornatice

Sbor dobrovolných hasičů Kornatice je organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s právní subjektivitou. Je to občanské sdružení, které ze své podstaty splňuje statut neziskové a veřejně prospěšné organizace. Jeho základním cílem je pomoc při živelných pohromách, požárech a haváriích. Kromě toho působí jako společenská organizace, která organizuje mnoho akcí v oblasti kultury, sportu a vzdělávání a mnoho aktivit provozuje i na pomoc obci. Snažíme se posilovat občanskou sounáležitost a zájem všech obyvatel na dění v obci.

Kontakt

Vladislav Strejc

Každoročně pořádá:

 • Výroční valnou hromadu
 • Stavění májky a táborový oheň
 • Turistický výlet
 • Kornatické slavnosti (společně s Obcí a SK)
 • Loučení s prázdninami (společně s Obcí a SK)
 • Pěkná hodinka – Kornatické posvícení

sdhkornatice

Náš Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší společenskou organizací v Kornaticích. Byl založen v roce 1936. Za dobu své existence zažil doby vzestupu i stagnace. Jeho osud byl a vždy bude spjat s životem celé vesnice. Stejně tak jako v době naši dědů a otců, i dnes se snažíme pracovat pro obecné blaho. Sbor je nositelem vyznamenání Za příkladnou práci, Za zásluhy a Za mimořádné zásluhy, obdržel mnoho čestných uznání Okresního národního výboru a různých jiných orgánů státní správy i samosprávy. V roce 1986 rovněž obdržel diplom Ústřední rady PO SSM za svou práci s mládeží. O jeho úspěchy se zejména zasloužil jeho dlouholetý člen a donedávna velitel našeho sboru, nositel titulu "Zasloužilý hasič", vyznamenaný medailí " Za mimořádné zásluhy " a řádem sv. Floriána, pan Vladislav Strejc st.

 • Starosta: František Šilhánek
 • Velitel: Vladislav Strejc
 • Jednatel: Jaroslav Koc
 • Hospodář: Josef Krátký
 • Doručovací adresa: Kornatice 18, 338 43 Mirošov
 • IČ: 48382400
 • Bank.spojení: 229 259 897/300
 • e-mail: vlada.strejc@seznam.cz
 • volací znak: mob.PRO971, PRO972, hand.PRO973-977
 • registrační číslo: 3408023
 • ev.číslo JSDHO: 326130
 • Novější informace na Facebooku - Hasiči Kornatice

Velmi úzce spolupracujeme i s jednotkou požární ochrany obce (JSDHO), která je v našem případě složena pouze z našich členů. Organizujeme tedy společná školení a výcvik členů pro zásahy při ochraně života, zdraví a majetku, udržujeme techniku a vybavení a také budovu hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že JSDHO i sbor se zapojili do programu ochrany obyvatel, připravujeme další aktivity v rámci zvyšování povědomí obyvatel při jejich ochraně.

V oblasti kultury jsme pořadateli Slavností léta, pořádáme tradiční hasičský bál, pěknou hodinku, výlety za památkami, vycházky do přírody, stavíme máj a vánoční stromek a další akce. Oslavy výročí založení sboru i výroční valné hromady s hudbou jsou otevřené široké veřejnosti a propagací požární ochrany.

Výborných výsledků dosahuje i naše soutěžní družstvo, které je několikanásobným přeborníkem okresu Rokycany v požárním sportu a šíří tuto činnost pro mládež i dospělé mezi další sbory a veřejnost.

Významnou náplň naší činnosti je i pomoc obci. Jsme jejím hlavním partnerem při údržbě jejího majetku, úklidu veřejných prostor i při organizaci jejích akcí, jak pracovní silou, tak prostředky, které máme k dispozici.

Náš sbor působí v malé obci a ne všichni jeho členové jsou činní, ať již z důvodů zdravotních, věku či pracovního vytížení, ale přesto dosahujeme dobrých výsledků a máme hodně úspěchů. Máme i další plány do budoucna, ale jejich realizace je jak otázkou personální, tak vhodných prostor i finančních zdrojů. Je to další rozšíření kulturních aktivit, práce s mládeží, vyšší zapojení žen a starších spoluobčanů.