Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2012

Rozpočet obce Kornatice na rok 2012

 • Výdaje CELKEM 1.561.300,-
 • Příjmy CELKEM 1.671.300,-

Přebytek ve výši 110.000,- bude použit na splátky úvěrů minulých let

Výdaje 2012

 • Pitná voda 18.000,-
 • Odvád.a čištění odpad.vod a naklád.s kaly 9.000,-
 • Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3.000,-
 • Sběr a svoz komunálních odpadů 80.000,-
 • Sběr a svoz ostatních odpadu-separovaný odpad 18.400,-
 • Podpora ostat.reprodukč.činností-les 70.000,-
 • Silnice 105.000,-
 • Provoz veřejné silniční dopravy 2.960,-
 • Vnitřní obchod 3.000,-
 • Předškolní zařízení 10.500,-
 • Základní školy-úhrada neinvest.výdajů 87.880,-
 • Školní stravování-úhrada neinvest.výdajů 17.600,-
 • Činnosti knihovnické 11.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury 47.000,-
 • Využití volného času dětí a mládeže 1.000,-
 • PO-dobrovolná část 44.000,-
 • Zastupitelstva obcí 134.000,-
 • Činnost místní správy 281.610,-
 • Veřejné osvětlení 70.000,-
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61.000,-
 • Výstavba a údržba místních inž.sítí 30.000,-
 • Finanční vypořádání minulých let 790,-
 • Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 15.000,-
 • Ostatní činnosti jinak nespecifikované 188.560,-

Příjmy 2012

 • Daňové příjmy 1.270.000,-
 • Místní poplatky 91.200,-
 • Pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků 113.000,-
 • Příjmy ze služeb 135.000,-
 • Příjmy z úroků na bankovních účtech 2.000,-
 • Dotace na výkon státní správy 60.100,-
 • FINANCOVÁNÍ 110.000,-
 • SPLÁTKA ÚVĚRU 110.000,
 • VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ 1.671.300,-