Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Vznik sletu čarodějnic

Důležitou a neopomenutelnou rekvizitu „ Koště na létání „ si každá sehání sama dle svých možností.

Dne 30. dubna každým rokem po 16 hod. se začínají v garáži u Šustrů scházet ženy a dívky z Kornatic a okolí, aby se zde přeměnily v čarodějnice, divé baby a ježibaby. S ustrojováním a hlavně líčením ksichtů a ksichtíčků si vzájemně pomáhají. Už tady si užijeme spoustu srandy. Vždyť přeměnit se na tento velký den za pořádnou čarodějnici či divou babu jagu je docela fuška. Všechny jsme to pojaly zodpovědně, proto je výsledek vždy tak skvělý, jak dokládají přiložené fotografie.

Po 17 hodině se slétáme u místního „Mlýna“ s těmi, co se samy doma strojí. Každý rok, nás na mlýně očekává ta nejzasloužilejší čarodějnice z nás Maruška Kuralů. Na první slety jsme si pohoštění připravovaly samy. Od 3 sletu nám pohoštění v podobě chlebíčků, zákusků a něčeho na posilněnou, vždy připravuje Maruška K. Vše domácí výroby, jak se na správnou hospodyni sluší. Takto nám každým rokem podstrojuje. Na Mlýně seznámí baba-jaga Kostěná Noha (Anna Šustrová) všechny z letovým plánem a dodržováním předpisů a pravidel, jež má každá správná čarodějnice znát a dodržovat. A po skvělém posilnění vyrážíme ven. Před mlýnem se fotíme a v sevřeném útvaru po vsi prolétáme. Kol kapličky na návsi kroužíme a po té k ohni před místní nálevnu zamíříme. Zde okolo ohně kruh utvoříme, suchou ježibabu za pokřiku upálíme a všechny kolem metlou vyšleháme a tím zlé síly vyháníme. Po té ještě hromadně se fotíme a různě přihlížejícím pózujeme. Pak už jen posilnit se dobrotami, jimiž nás vrchnost obecní ráčí obdarovati. Od r. 2005 je od obce pro čarody připraveno občerstvení v podobě buřtů, piva, limonád a sladkostí pro malé čarody. Nastává nezřízená zábava až do půlnoci.

Takto se každým rokem před sedmou hodinou u místní hospody slétá kolem 25 čarodějnic, divých bab, ježibab, babjag a podobných stvoření, jež na koštěti o Svatojakubské noci vylétají.

Všem, kteří svojí pomocí každým rokem ke zdárnému průběhu sletu čarodějnic přispívají, děkujeme. Každý rok vymýšlíme, co nového připravíme. Vaše nápady a připomínky vítáme.

Club teAM – aktivních žen Kornatice