Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

O bezpečnosti létání na koštěti

Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2012 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

 • Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování, ovládajícího let na koštěti.
 • Koštětem rozumíme pometlo, smeták, mop apod. dopravní prostředky čarodějnic.
 • Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 150 let.
 • Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.

Čl. 2 Pravidla letu

 • Létat se povoluje maximálně rychlostí 200 Km/h.
 • Pro let na propůjčeném koštěti platí omezení rychlosti na 70 Km/h.
 • Výška letu se stanovuje na 700 m.
 • V tunelu, pod mosty a viadukty létá se vždy středem
 • Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce, aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
 • Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
 • Za letu se zakazuje:
 • V době od 01:00 do 05:00 do rána vydávat zvuková znamení.
 • Létat nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
 • Plivat, odhazovat předměty a páchat další obdobné nemravnosti.

Čl. 3 Předlétávání a míjení

 • Předlétává se vždy horem.
 • Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
 • V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávání zakazuje.
 • Míjí me se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.
 • Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k. (netopýřích křídel)

Čl. 4 Startování a přistávání

 • Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo z balkonu.
 • Startovat a přistávat se zakazuje:
 • z věže kostelů
 • z křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
 • Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.

Čl. 5 Vlečení a nákladní košťata

 1. Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.
 • Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
 • Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje neomezeně.

Čl. 6 Létání za snížené viditelnosti

 • Koště musí být:
 • na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima nebo netopýrem.
 • na zádi musí mít koště slepé zrcátko obecně šišatého tvaru.
 • Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.
 • Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší možnou rychlostí.
 • Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky a hromy.

Čl. 7 Kontrola a sankce

 • Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět specielní kontrolní orgány, které jsou jedenkrát za sto let voleny Celosvětovým sněmem čarodějnic.
 • Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR.

baba-jaga Kostěná Noha
Šustrová Anna