Obec Kornatice
ObecKornatice

Kulturní a sportovní program Kornatice 2024

Legenda o masopustu

Dle dochovaných dokumentů a knih z muzea a knihovny v Rokycanech jsem sestavila legendu o Masopustu.

Nejprve jde průvod masek ke starostovi obce požádat o svolení, zda mohou po vsi choditi a o koledu žádati. Po svolení starosty se maškarám dostane občerstvení a za doprovodu muziky začnou obcházet ves, stavení po stavení. Zde se vždy medvědář jde zeptati, zdali do stavení mohou vstoupiti a po svolení hospodáře vejdou do dvora i ostatní masky. Medvědář pak o koledu požádá, maškary dostanou něco na zub a zapití a za odměnu vytancují hospodyni i všechny, kteří do stavení patří. Pak rychtář zavelí odchod, poděkuje za koledu a pozve všechny ze stavení na večerní tancovačku s občerstvením a Bakhusovo utopení a tím i zimy ukončení. Za doprovodu muziky pak přechází o dům dále.

Po průchodu vsí se průvod i přihlížející sejdou u kapličky, kterou společně obejdou a odeberou se na most. Tam zahraje muzika pohřební a po proslovu bude Bakhus zapálen do vody vhozen. Pak se všichni zvesela odeberou do sálu hostince na připravené pohoštění. Masopust se půlnocí ukončuje.

Choditi by měli tyto masky: medvědář s medvědem, Laufr, funebrák, kominík, živý s mrtvým, smrťák, rychtář a rychtářka, ženich a nevěsta, žandáři, myslivec s harmonikou, bába s nůší, cikánka, čertice s vozembouchem. Další masky jsou vítány.

Masopust tento staročeský jesti, masky měly by se v tomto duchu nésti, toť postavy ze staročeské vesnice neb z českých starých pohádek by měly býti. Za dodržení těchto podmínek vám pořadatelé děkují.

Takto i v naší obci masopust bude probíhati. O shovívavost a pochopení vás prosíme neb poprvé něco takového strojíme. Věříme, že s námi se i vy baviti budete a v průvodu a do hospody na tancovačku s námi půjdete. Vše co koledou po vsi dostaneme na sále rozdělíme a hudbu tím vyplatíme.

Za pořadatele: Jindřich Šustr, Stanislav Kastner a Anna Šustrová