Navigace

Obsah

    V tomto oddíle najde čtenář historické mapy Kornatic a nejbližšího okolí. Vývoj krajiny i osídlení v čase poskytne hlubší porozumění dané lokality a odkryje souvislosti, často již zapomenuté.

 

Müllerova mapa Čech, 1720.    

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root=mul

Müllerova mapa Čech 1720

 

I. vojenské mapování.  1764 - 1783   

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root=1vm

I. vojenské mapování

 

II. vojenské mapování. 1836 - 1852  

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root=2vm

II. vojenské mapování

Tyto mapy jsou uvedeny laskavostí následujících institucí

         © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz 

         © Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz             

         © 1st Military Survey, Section No. 174, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

         © 2nd Military Survey, Section No. W_11_III, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

         © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

 

 

Stabilní katastr Kornatic, datovaný  1838 je prezentován na základě smlouvy s ČÚZK jako pokladová data © ČÚZK 

Jednotlivé listy pak poskytují větší rozlišení při prohlížení

On-line přístup  s možností prohlížení v maximálním rozlišení pak na níže uvedeném odkazu. Zaškrtnout na pravé roletce Stabilní katastr spojený, kliknout na mapě na  Kornatice a z nabídky archivních map vybrat  Císařské povinné otisky, list O1 - 04. Z nabídky jsou pak on-line přístupné i další archivní mapy.

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html?lastextent=-813732.14285714,-1084184.0952381,-804589.28571428,-1079184.0952381

 

     "Podkladová data (ÚAZK)ČÚZK smí být používána  pouze v kontextu  dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána  pouze pro navigační a přehedové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena . k případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt  podpora.zums@cuzk.cz "

stabilní katastr list 1

Stabilní katastr List 2

Stabilní katastr list 3

Stabilní katastr list 4

 

Stabilní katastr