Obec Kornatice
ObecKornatice

Rozpočet 2014

Rozpočet obce Kornatice na rok 2014

 • Výdaje CELKEM 11.411.320,-
 • Běžné výdaje CELKEM 1.651.520,-
 • Příjmy CELKEM 10.735.320,-

Schodek ve výši 676.000,- je pokryt poskytnutým úvěrem od České spořitelny.

Výdaje 2014

 • Pitná voda 41.000,-
 • Odpacní vody 3.000,-
 • Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1.000,-
 • Sběr a svoz komunálních odpadů 100.000,-
 • Sběr a svoz ostatních odpadu-separovaný odpad 22.540,-
 • Podpora ostat.reprodukč.činností-les 90.000,-
 • Silnice 30.000,-
 • Provoz veřejné silniční dopravy 6.520,-
 • Ostatní záležitosti dopravy 20.000,-
 • Vnitřní obchod 10.000,-
 • Činnosti knihovnické 15.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury 7.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 90.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře 71.000,-
 • Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 44.500,-
 • Využití volného času dětí a mládeže 8.000,-
 • PO-dobrovolná část 52.000,-
 • Zastupitelstva obcí 134.000,-
 • Činnost místní správy 272.650,-
 • Bytové hospodářství 15.000,-
 • Veřejné osvětlení 65.000,-
 • Pohřebnictví 4.500,-
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 207.000,-
 • Výstavba a údržba místních inž.sítí 22.490,-
 • Územní rozvoj 1.970,-
 • Finanční vypořádání minulých let 15.820,-
 • Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 50.000,-
 • Ostatní činnosti jinak nespecifikované 296.580,-

Příjmy 2014

 • Daňové příjmy 1.568.000,-
 • Místní poplatky 110.500,-
 • Pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků 301.420,-
 • Příjmy z úroků na bankovních účtech 1.000,-
 • Dotace na kulturní dům 8.700.000,
 • Dotace na výkon státní správy 54.400,-
 • KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 9.759.000,-
 • Zájmová činnost v kultuře-KULTURNÍ DŮM 9.759.000,-
 • FINANCOVÁNÍ 676.000,-
 • PŘIJATÉ ÚVĚRY, SPLÁTKA ÚVĚRU,SPLÁTKY PŮJČKY SDH 676.000,
 • VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ 10.735.320,-