Obec Kornatice
ObecKornatice

Rybolov - na Veském rybníce

Jaroslav Šula                                                 Jiří Meier

Kornatice 37                                                 Kornatice 34

Rybářský řád

Týká se rybolovu na Veském rybníce, který je v majetku obce Kornatice. Kontrolou dodržování rybářského řádu a pořádku v okolí Veského rybníka obec Kornatice pověřuje p.Jaroslava Šulu, Kornatice 37 a p.Jiřího Meiera, Kornatice 34.

Míry: kapr - 40cm, lín - 25cm, amur - 80cm, štika 60cm

Lovná sezona: 1.4. - 31.10.

Dny lovu: sobota, neděle, svátek - od 5.00 do 22.00 hodin

Povolený úlovek za víkend: 1 kapr, 2 líni, 1 amur, 1 štika + plevelná ryba (cejn, okoun, plotice)

Kapr nad 60cm, amur nad 80cm se pouští zpět do rybníka

Způsob lovu: na jeden prut a jeden háček 

Povinná výbava: metr, podběrák, vezírek, peán, povolenka, přehled úlovků

Při nasazení ZÁKAZ rybolovu jeden týden 
Při nedodržení tohoto rybářského řádu – odebrání rybářského lístku bez náhrady.

rybník

Ceník

 • Celoroční pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 510,-
 • Celoroční pernamentka pro ostatní fyzické osoby 700,-
 • Půlroční pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 255,-
 • Půlroční pernamentka pro ostatní fyzické osoby 350,-

Půlrok jsou dvě období 1.4.-15.7. a 16.7.-31.10.

 • Měsíční pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 150,-
 • Měsíční pernamentka pro ostatní fyzické osoby 300,-
 • Dvoutýdenní pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 75,-
 • Dvoutýdenní pernamentka pro ostatní fyzické osoby 150,-
 • Víkendová pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 80,-
 • Víkendová pernamentka pro ostatní fyzické osoby 150,-
 • Jednodenní pernamentka pro osoby s trvalým pobytem v obci 40,-
 • Jednodenní pernamentka pro ostatní fyzické osoby 75,-
 • Jakákoli pernamentka pro děti do 15let s trvalým pobytem v obci  zdarma
 • Sezóní pernamentka pro ostatní děti do 15let 350,-
 • Půlroční pernamentka pro ostatní děti do 15let 175,-
 • Měsíční pernamentka pro ostatní děti do 15let 200,-
 • Dvoutýdenní pernamentka pro ostatní děti do 15let 100,-
 • Víkendová pernamentka pro ostatní děti do 15let 50,-
 • Jednodenní pernamentka pro ostatní děti do 15let 25,-

Domácí mají možnost odpracovat 4 hodiny práce pro rybářství (1hodina=40,-) s tím, že jim vznikne nárok na celoroční pernamentku za 350,-. Na držitele ZTP se brigáda nevztahuje.