Obec Kornatice
ObecKornatice

Půjčení multikáry

Malý nákladní automobil SPZ 3P73641, třístranný sklápěč pro převážení kusových či sypkých nákladů do hmotnosti 1750kg je k dispozici k pronájmu pouze s řidičem pověřeným obcí k řízení tohoto vozidla. Řízením vozidla byl pověřen p. Václav Terelmes, Kornatice 74.

Vozidlo není určeno k přepravě materiálu z velkých vzdáleností.

  • Sazba za 1 ujetý km 18,- Kč
  • Sazba za každou započatou hodinu provozu 100,- Kč

Pro konečnou cenu pronájmu se sazby sčítají, započítává se do ní i jízda na místo přistavení vozidla, příprava  vozidla k jízdě a úklid po jízdě. 
Pronájem je nutno dohodnout s pověřenou osobou (řidičem) s dostatečným časovým předstihem podle jeho časových možností.